Anatomy

🙏🏼 Person

Få klarhet i hvem og hva jeg er. Bedre forstå hva som gjør meg til meg, og hva ved meg som krever ekstra forståelse eller hensyntagelse.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🦸‍♀️ Identitet 4

Hva identiteten min er formet rundt.

Hvilke knagger henger jeg identiten min på? Eksempelvis personlighet, kjønn, kultur, prestasjoner, skaperverk, kunnskap, intellekt, orden/kontroll, behandling av andre, roller, sosiale bidrag, utseende, etc.

Hva er det jeg verdsetter ved meg selv?

Hvilke(t) kjønn identifiserer jeg meg med?

Hvem jeg blir tiltrukket av, forelsker meg i eller har sex med?

🤨 Personlighet 3

Hva karakteriserer meg som person?

Hva slags personlighetstyper identifiserer jeg meg med?

Hvilke personlighetstrekk kjennetegner meg?

Hvordan reagerer jeg på verden rundt meg? Eksempelvis tilpasser meg lett, vanskelig å tilfredsstille, forsiktig og tilbakeholden, etc.

💞 Relasjonelt 3

Hvordan jeg forholder meg til mennesker.

Hvordan viser jeg andre at jeg er glad i dem?

Hvordan jeg forholder meg til meg selv.

🥸 Karakter 4

Hva som skiller meg fra andre.

Hva virker jeg å være merkbart bedre eller dårligere på sammenlignet med flertallet av befolkningen?

Hva gjør det utfordrende, irriterende eller fremmed å forholde seg til meg? Eksempelvis hvordan jeg kommuniserer, samarbeider, hensyntar, tenker, etc.

Hvilke trekk ved min karakter skiller meg fra andre?

Hvordan jeg opptrer eller oppfører meg, spesielt i forhold til holdning, adferd og kroppsspråk. Oppførsel kan også omfatte det generelle inntrykket en person gir, f.eks. rolig, vennlig, varm, autoritær, nonchalant, etc.

🤔 Tenkning 3

Hvordan jeg tenker.

Hvordan jeg tenker på, tilnærmer meg og løser situasjoner og problemer.

Hvordan jeg har en tendens til å tenke. Eksempelvis kritisk, analytisk, empatisk, resonnering, refleksjon, etc.

Hvilket aspekt ved tilværelsen jeg intuitivt fokuserer på. Eksempelvis fortid/nåtid/fremtid, positivt/negativt, indre/ytre, etc.

🧠 Kognisjon 5

Hvordan hodet mitt fungerer.

Hvilke ting jeg tenderer til å huske hvor godt.

Hvike former for intelligens jeg har mer og mindre av (eks. kognitiv, sosial, emosjonell, etc). Hvor lett og raskt jeg prosesserer og tar til meg ny informasjon.

Min evner til å tenke lenge, dypt, komplekst og abstrakt, etc.

Hvor godt jeg kan bidra til kognitive prosesser basert på min evne til å takle stress, motgang og utfordringer på en adaptiv og positiv måte.

Hvilke kognitive prosesser jeg knytter mer og mindre mestring til.

🧗 Sensorisk 4

Hvordan sanseapparatet mitt fungerer.

Hva setter jeg pris på å sanse/oppleve?

Hva jeg reagerer på eller har en lav toleranse for?

Hvordan jeg oppfatter og reagerer på ulike sensoriske stimuli, som lyd, lys, smerte og andre sanseinntrykk.

Hvordan jeg opplever fysisk og mental nærhet til andre mennesker.

🧬 Biologi 5

Hvordan kroppen min fungerer.

Når på døgnet hodet og kroppen fungerer best.

Kroppens evne til å bekjempe sykdom og infeksjon.

Vedvarende, helsemessige tilstander som skiller meg fra andre.

Ting jeg ikke tåler eller responderer dårlig på.

Vedvarende seksuell lyst og drivkraft.