Anatomy

🤗 Personfokusert innsjekk

Skape klarhet i hvordan jeg best kan bidra til en persons progresjon og suksess. Basert på en personfokusert ledelsesfilosofi.

Copy to your organization

👓 Klarhet

Hva savner du innsikt i eller er overblikk over, og hva hindrer deg i å skape denne klarheten?

🤝 Samkjøring

Hva sliter du med å bli samsnakket med andre om at er riktig, viktig og en prioritet, og hva gjør samkjøringen vanskelig?

🦾 Enablement

Hva bruker du mye tid, energi eller mental kapasitet på å få gjort riktig, og hvordan kan dette arbeidet forenkles, automatiseres eller avlastes ved hjelp av AI?

🌱 Utvikling

Hvor savner du effektivitet og mestring, og hva kan du lære deg eller utvikle deg innen for å skape bedre progresjon og effekt?

🤲 Støtte

Hva synes du er forvirrende, utfordrende, ubehagelig eller slitsomt og hva kunne gjort ting enklere?