Anatomy

🎧 Informasjonsdiett

Bli mer bevisst hva slags informasjon jeg konsumerer og hvordan det påvirker min tenkning og tolkning av meg selv og mine omgivelser.

Copy to your organization

📚 Kunnskapsressurser 3

Bøker jeg forstår som sentrale i formingen av min tenkning og navigasjon.

Tankeledere eller kunnskapshus jeg følger med på hva utgir.

Podcasts jeg lytter til/abonnerer på.

💬 Tematikk 3

Teamer jeg er opptatt av å lese om og holde meg oppdatert på.

Sosiale eller faglige møteplasser hvor jeg diskuterer eller lærer sammen med andre mennesker.

Ting jeg snakker om i møte med venner og familie.

🗣️ Personer 2

Hvem jeg følger med på hva gjør og sier i sosiale medier.

Folk jeg lytter til når de åpner munnen.