Anatomy

🤨 Perspektivutfordring

Utfordre en persons tenkning og syn på noe. Forstå bedre hva vedkommende trenger å se for å justere egen mening.

Copy to your organization

Empiri

Data og forskning som taler mot dette perspektivet.

Faglig perspektiv

Fageksperters perspektiver som taler mot dette perspektivet.

Samfunnsmessig utvikling

Faktorer som har utviklet hvordan vi som samfunn og kultur forstår og tenker på dette.

Suksesshistorier

Suksesshistorier som taler imot dette perspektivet.

Logikk

Hva er mulige logiske brister eller feilslutninger i perspektivet?

Konskvensanalyse

Hva kan være uheldige kortsiktige og langsiktige konsekvenser av perspektivet?

Kompetansemessige blindsoner

Hvilke ferdighetsett, prosesser eller metoder som kunne fått meg til å se annerledes på saken?