Anatomy

💡 Innsikt

Skape et overblikk over innsikten som er relevant for å gjøre en stadig bedre jobb. Utvikle en en solid, komplett og forbedringsbar fagforståelse.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Arbeidsorganisering

🤔 Evalueringsinnsikt

Innsikt i hva et godt resultat ser ut som. Eks. kvalitet, fungering og utfall.

💪 Mestringsinnsikt

Innsikt i hva jeg trenger forstå, være komfortabel med og øvet i. Eks. roller, ansvar og ferdigheter.

🏃‍➡️ Fremgangsinnsikt

Innsikt i hvordan jeg bør gå frem. Eks. metode, prosess og retningslinjer.

🛠️ Verktøyinnsikt

Innsikt i hva som kan gjøre jobben enklere og resultatet bedre og mer forutsigbart. Eks. rammeverk, programvare og maler.

⚠️ Hinderinnsikt

Innsikt i hva som står i veien for suksess. Eks. utfordringer, risiko og beslutninger.