Anatomy

🤩 Suksess

Bli mer bevisst hva jeg forstår det å (mis)lykkes som. Unngå å kun reagere og respondere på omgivelsene uten mål, mening og retning.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Arbeidsorganisering

🦸 Rollemodeller

Hvem ser jeg opp til eller ønsker å bli mer som?

Hvem representerer det jeg ikke vil være?

🤔 Filosofi

Hvordan er det riktig for meg å tilnærme meg livet, mennesker og meg selv?

Hvilke filosofier ser jeg andre ha som ikke er for meg?

🤲 Bidrag

Hva ser jeg rundt meg som jeg ønsker å påvirke positivt?

Hvilke ting mener jeg ikke er verdt min tid, energi og oppmerksomhet?

🏆 Premiering

Hva forstår jeg som verdt å jakte på og optimalisere tilværelsen for? Se eksempler.

Hva mener jeg ikke er nyttig eller verdt å hige etter?

🌟 Nordstjerner

Hvilke nordstjerner ønsker jeg å bevege meg mot?

Hvilke dødsstjerner (eks. ubehag, bekymringer, stress) vil jeg unnslippe?