Anatomy

🧑‍💻 Digitale muligheter

Skape et bevisst og klart bilde av mulighetene som ligger i digitalisering av våre produkter og tjenester. Tenke strategisk og helhetlig om digitaliseringsmuligheter. Unngå å digitalisere noe for digitaliseringens skyld.

Copy to your organization

Samfunnsimpact

Hva ønsker vi å påvirke positivt i verden?

Samfunnsbidrag

Hvordan bidrar vår hjelp til å skape positiv påvirkning?

Prioriteringer

Hvis vi fikk velge, hva brukte folk mer tid, penger og energi på?

Digitaliseringsmotivasjon

Hva motiverer digitaliseringen av produkter og tjenester? Hvilke muligheter kan vi utnytte/trusler kan vi håndtere gjennom digitalisering?

Digitaliseringskandidater

Hvilke produkter, tjenester eller prosesser kan være relevante å digitialisere?

Kundens digitaliseringsgevinst

Hva vil være kundens gevinst av digitaliseringen? Eksempelvis forbedret effekt, økt gjennomsiktighet, bedre kvalitet, etc.

Vår digitaliseringsgevinst

Hva vil være vår gevinst av digitaliseringen? Eksempelvis redusert tidsbruk, mer uniform leveranse, ny/repeterende inntektsstrøm, mer attraktivt verdiforslag, etc.

Digitaliseringsmetode

Hvordan er digitaliseringen tenkt implementert? Eksempelvis gjennom en webapplikasjon, en app for mobil, et spill, en digital møteplass, etc.