Anatomy

👋 Markedsengasjering

Se klarere de forskjellige dimensjonene vi kan fokusere på når vi skal engasjere markedet. Se hva vi setter først i sammeheng med vår posisjon og tillit i markedet.

Copy to your organization

🥰 Menneskefokus 2

Etablere sterke, langvarige forbindelser og et støttende fellesskap rundt merkevaren.

Komme i kontakt med og knytte relasjon til likesinnede mennesker med tilsvarende visjon, ambisjon og rolleidentitet som en selv.

Danne en følelse av fellesskap og tilhørighet rundt et kollektiv behov, savn eller ønske.

💎 Verdifokus 2

Demonstrere at man er en verdifull partner som investerer i markedets suksess.

Tilby sin tid, ekspertise eller ressurser gratis for å hjelpe markedet med å oppnå sine mål.

Fokus på å redusere friksjon og gjøre det enklere for markedet å utføre sine oppgaver og aktiviteter.

🧑‍🏫 Fagfokus 2

Bygge tillit og autoritet ved å vise faglig dyktighet og kompetanse.

Demonstrere ens egen kunnskap, kapabilitet og faglig evne.

Bruke ens evne til å applisere og nyttegjøre faget i kombinasjon med prosesser, teknikker og verktøy for å vise hva man mestrer bedre enn andre.

🏦 Forretningsfokus 2

Tilby løsninger som resonnerer godt med målgruppen.

Forstå og resonnere med målgruppens situasjon, behov og ønsker.

Presentere et produkt og dets egenskaper og utbyttemuligheter.