Anatomy

🤗 Sosial modus

Bli mer bevisst de forskjellige måtene vi kan tilbringe tid med hverandre.

Copy to your organization

👯 Samvær

Fokus på å ha det hyggelig i hverandre selskap.

🤲 Støtte

Fokus på å hjelpe hverandre med det som er vanskelig.

🤝 Samkjøring

Fokus på å bli samsnakket og forstå de samme tingene på samme måte.