Anatomy

🧰 Enablement

Gjør deg selv eller andre bedre i stand til å lykkes. Reduser friksjon, frustrasjon og forvirring i arbeidet. Forstå bedre hvordan gjøre de rette tingene til rett tid på rett måte. Bli mer bevisst hva slags form for enablement man kan ha utbytte av.

Copy to your organization