Anatomy

🌱 Utviklingspotensiale

Bli mer bevisst hvor og hvordan jeg kan utvikle meg.

Copy to your organization

🤔 Holdning

Hvordan jeg tenker, mener og ser på ting.

💪 Mestring

Hva jeg føler meg komfortabel og i stand til å lykkes med.

🏃‍➡️ Adferd

Ting jeg gjør basert på rutine, vane, tendens eller intuisjon.

☝️ Prioriteringer

Ting som får min tid, energi og oppmerksomhet.