Anatomy

💬 Former for tilbakemelding

Bli mer bevisst de forskjellige formene for tilbakemelding vi kan gi hverandre. Bli samsnakket om hva slags former for tilbakemelding vi er villige og mottagelige til å utveksle.

Copy to your organization

💎 Kvalitet

Evaluere hva som er bra og dårlig med noe.

📊 Resultat

Evaluere resultatene og effekten av arbeidet, og gi tilbakemelding på om målene blir nådd og hvilken verdi som blir skapt.

🔍 Detaljorientering

Gi tilbakemelding på oppmerksomhet til detaljer, presisjon og nøyaktighet i arbeidet.

⛰️ Formål

Sette spørsmålstegn ved underliggende intensjon, visjon, suksessdefinisjon og strategi.

🏃‍➡️ Prosess

Sette spørsmålstegn ved måten man går frem på og i hvilken rekkefølge man gjør hva.

🎯 Fokus

Sette spørsmålstegn ved hvorvidt man fokuserer på de rette tingene, stiller de rette spørsmålene eller jobber med det rette problemet (på rett problemnivå).

🧠 Tenkning

Påpeke holdningshindre, tankebugs, limiting beliefs og mangler i tankeprosesser.

💪 Mestring

Påpeke en persons styrker og utviklingspotensiale.

🤨 Ansvarliggjøring

Forvente at noen holder fokus og skaper framdrift mot avtalte prioriteringer. Påpeke bullshit, unnskyldninger og bortforklaringer.

☝️ Rotårsaksanalyse

Stille spørsmålstegn ved rotårsaken til problemene man opplever.

😨 Psykologiske barrierer

Påpeke frykt, angst, usikkerhet og oppfatninger som stikker kjepper i hjulene for progresjon og handling.

🤝 Samarbeid

Evaluere hvordan samarbeidet fungerer i teamet, inkludert kommunikasjon, koordinasjon og støtte til hverandre.

🔄 Tilpasningsevne

Gi tilbakemelding på evnen til å tilpasse seg endringer, fleksibilitet og villighet til å lære av feil.

📈 Forbedring

Identifisere konkrete områder hvor det er rom for forbedring og gi råd om hvordan man kan oppnå bedre resultater.

🎉 Anerkjennelse

Gi positiv tilbakemelding og anerkjennelse for vel utført arbeid, oppnåelser og innsats.

🧩 Helhetsbilde

Evaluere om arbeidet bidrar til helhetsbildet, og om det er i tråd med organisasjonens overordnede mål og verdier.

🌟 Innovasjon

Gi tilbakemelding på kreativitet, nye ideer og vilje til å tenke utenfor boksen.