Anatomy

😍 Løsningsutbytte

Forstü hvordan en løsning oppleves av noen som bruker den. Skape et overblikk over nür og hvordan løsningen skaper verdi, hva som gjør den verdifull og hva som mü til for ü utløse verdien.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

👋 Intensjon 3

Hvorfor løsningen har blitt tatt i bruk.

Hva er/var formület med ü bruke løsningen? Hva manglet som gjorde at løsningen ble tatt i bruk?

Hva müler du deg pü som motiverte deg til ü ta løsningen i bruk? Hva forstür du suksess som?

Hvilke trender eller mønstre i det moderne samfunnet bidrar denne løsningen til ü adressere?

💎 Verdi 3

Verdien løsningen skaper.

Hvilke gevinster var du pü jakt etter som motiverte deg til ü ta løsningen i bruk?

Hvilke problemer, smerter, belastninger, risikoer og tap unngür du ved ü nyttegjøre denne løsningen?

Hva gjør denne løsningen deg i stand til? Hvilke superkrefter gir den deg sammenlignet med andre som ikke benytter løsningen?

🤗 Personlig påvirkning 4

Müten løsningen har püvirket deg personlig.

Hva har du innsett gjennom ü nyttegjøre denne løsningen og hvordan har dette endret dine holdninger, innstillinger, opplevelser eller perspektiver?

Hvordan har denne løsningen endret din opplevelse av hva du føler du er i stand og kapabel til ü fü til?

Hvordan har denne løsningen endret müten du gür frem eller gjør ting pü?

Hvordan har løsningen endret pü hva du prioriterer eller hvor mye tid du bruker pü det?

✋ Verdiforutsetning 4

Ting som mü vÌre pü plass for at man skal fü utbytte av løsningen.

Hva slags holdning opplever du er viktig for ü fü utbytte av løsningen?

Hva mü man forstü og kunne for ü fü fullt utbytte av løsningen?

Hva slags kultur opplever du er viktig for ü fü utbytte av løsningen?

Hva slags egeninnsats kreves for ü fü utbytte av løsningen?

🔔 Anledning 4

Til hva løsningen oppleves relevant.

Til hva (hvilke use caser) bruker du løsningen?

I hvilke situasjoner griper du etter/nyttegjør løsningen?

Hva gjorde du fra før av hvor denne løsningen nü er en del av arbeidsflyten, og hvordan passer den inn?

Hvilke jobber forsøkte du ü fü gjort som motiverte deg til ü utføre disse arbeidsflytene?

🤩 Verdimottakere 3

Hvem som har utbytte av løsningen.

Hvilke hatter har du pü deg som gjør at du benytter deg av denne løsningen?

Hva er det ved deg som person som gjør at du für utbytte av denne løsningen?

Hva kjennetegner menneskene du ville tipset (eller ikke tipset) om løsningen?

🔘 Alternativer 5

Hva man kunne brukt i stedet for løsningen.

Hvilke alternative tilnĂŚrminger benyttet du deg av tidligere for ĂĽ produsere tilsvarende gevinster?

Dersom du ikke lenger hadde tilgang til løsningen, hvilke alternative løsninger ville du vurdert for ü skape tilsvarende gevinster?

Hvem er du kjent med som tilbyr disse alternative løsningene?

Hva opplever du som løsningens styrker og svakheter sammenlignet med dens alternativer?

Hvilke nøkkelord beskriver best løsningen, dens tilnÌrming og hva som skiller den fra alternativene?