Anatomy

🔋 Indre batteri

Indre batteri er lagrene vi har inni oss som påvirker hvor mye driv, energi, ork og overskudd vi har. Når disse lagrene tømmes føler vi oss utmattet/utladet og kan bli apatiske, handlingslammede, deprimerte eller syke.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🤩 Engasjement 3

Batterier som påvirker lidenskap og kreativitet.

Når dette batteriet er fullt, føler du at det du gjør er viktig og meningsfylt. Når det er tomt, kan alt føles meningsløst og uinspirerende.

Når dette batteriet er fult opplever du en følelse av spenning og energi mot aktiviteter eller prosjekter. Når det er tomt kan alt virke kjedelig og uinteressant.

Når dette batteriet er fullt, strømmer kreative ideer lett. Når det er tomt, kan du føle deg fastlåst og uten nye ideer.

💪🏼 Driv 3

Batterier som påvirker handlingsvilje.

Når dette batteriet er fullt er du drevet til å handle og nå dine mål. Når dette batteriet er tomt kan du slite med å finne grunnen til å gjøre noe.

Når dette batteriet er fullt er du klar til å ta tak i krevende arbeid. Når dette batteriet er tomt kan du oppleve ting som et ork å sette i gang med.

Når dette batteriet er fullt har du en sterk indre tro på at veien du følger er riktig, at dine handlinger er nødvendige og berettigede, og at de valgene du tar er basert på faste, veloverveide prinsipper. Når batteriet er tomt kan du kjenne på usikkerhet og tvil om de valgene du har gjort, noe som kan hemme din evne til å handle effektivt og redusere din handlingsvilje.

💓 Emosjonelt 4

Batterier som påvirker evnen til å håndtere stress og følelser.

Når dette batteriet er fullt hjelper det deg med å håndtere frustrasjon og forsinkelser rolig. Når det er tomt, kan selv små irritasjoner virke overveldende.

Når dette batteriet er fullt kan du håndtere følelsesmessige utfordringer og støtte andre. Når det er tomt kan du føle deg overveldet av egne eller andres følelser, eller følelsesmessig rå og mørbanket.

Når dette batteriet er fullt føler du deg trygg på at du bidrar positivt og møter forventningene. Når batteriet er tomt kan du oppleve følelser av utilstrekkelighet og lav selvfølelse, føle deg mindreverdig eller oppleve at du ikke lever opp til forventningene du selv eller andre har til deg.

Når dette batteriet er fullt har du en grunnleggende positiv og optimistisk holdning til livet og fremtiden. Du er i stand til å se muligheter i stedet for hindringer, og du lar deg ikke lett slå ned av utfordringer eller tilbakeslag. Når batteriet er tomt, kan du oppleve at verden ser mørkere ut, og du kan ha en tendens til å fokusere mer på negativitet og problemer, noe som kan føre til pessimisme og en følelse av håpløshet.

💪🏼 Fysisk 5

Batterier knyttet til fysisk energi og helse.

Når dette batteriet er fullt føler du deg oppmerksom og klar. Når det er tomt føler du deg sløv og trøtt.

Når dette batteriet er fullt kan du utføre fysiske oppgaver effektivt. Når det er tomt føler deg sliten eller fysisk utmattet, og selv enkle oppgaver føles anstrengende.

Når dette batteriet er fullt føler du deg sunn og vital. Når tomt, kan du føle deg syk eller utslitt.

Når dette batteriet er fullt kan du utføre daglige oppgaver uten vansker. Når det er tomt er du såret, skadet eller opplever at du av andre årsaker sliter med å håndtere daglige rutiner.

Når dette batteriet er fullt opplever du at kroppen får det den trenger. Når det er tomt kan du oppleve lavt blodsukker, lite energi og dårlig helse.

🧠 Kognitivt 4

Batterier som påvirker mental skarphet og fokus.

Når dette batteriet er fullt kan du lett fokusere på oppgaver og mennesker rundt deg. Når det er tomt, blir det vanskelig å konsentrere seg og du kan lett bli distrahert.

Når dette batteriet er fullt klarer du å holde fokus over lengre perioder. Når det er tomg kan selv korte oppgaver virke uoverkommelige.

Det motsatte av hjernetåke/kokt i hodet.

Når dette batteriet er fullt kan du se ting tydelig og forstå situasjoner riktig. Når det er tomt, kan du føle deg forvirret, overveldet og usikker.

🧘‍♀️ Psykologisk 3

Batterier som bidrar til indre styrke og motstandskraft.

Når dette batteriet er fullt kan du håndtere stress, tilbakeslag og motgang. Når det er tomt kan du føle deg skjør og mørbanket, synes synd på deg selv og oppleve selv små utfordringer som overveldende.

Når dette batteriet er fullt opplever du god selvkontroll og evner å motstå fristelser. Når det er tomt kan det være vanskelig å holde seg til mål eller gode vaner.

Når dette batteriet er fullt kan du håndtere det livet kaster mot deg. Når det er tomt kan du føle deg hjelpeløs og ute av stand til å takle utfordringer.

👊🏼 Selvledelse 3

Batterier som bidrar til å opprettholde god styring og progresjon.

Når dette batteriet er fullt opplever du evner å holde deg til dine ansvar og prioriteringer, selv om det ikke er det du har mest lyst til. Når det er tomt kan det være vanskelig å praktisere ansvar og fullføre plikter med mindre man er motivert.

Inkluderer stresshåndtering, følelsesmessig kontroll, og tilpasning til endringer. Når dette batteriet er fullt, gir det evnen til å håndtere stress, regulere følelser og tilpasse seg skiftende omstendigheter effektivt. Når det er tomt kan det føre til overveldende stress, impulskontrollutfordringer og vanskeligheter med å tilpasse seg nye situasjoner.

Når dette batteriet er fullt holder du deg selv ansvarlig til det du bør gjøre. Når det er tomt lar du det passere at du ikke overholder avtaler du har inngått med deg selv.

👯‍♀️ Sosialt 4

Batterier som påvirker sosial interaksjon og sensorisk respons.

Når dette batteriet er fullt er sosial interaksjon og engasjement givende og enkelt. Når det er tomt, kan sosiale situasjoner virke overveldende og trettende.

Evnen til å prosessere og reagere på sensoriske stimuli. Når batteriet er fullt kan du nyte og håndtere ulike sensoriske opplevelser. Når det er tomg kan sensoriske stimuli virke overveldende og du kan oppleve sensorisk overbelastning.

Dette handler om evnen til å akseptere og tilpasse seg andres synspunkter og atferd. Når dette batteriet er fullt kan du enkelt håndtere meningsforskjeller og sosiale uenigheter. Når det er tomt, kan du finne det vanskelig å være tålmodig eller vise forståelse overfor andre.

Evnen til å være bevisst og respektfull overfor andres behov og følelser. Når dette batteriet er fullt, er du mer empatisk og hensynsfull. Når det er tomg kan du ha vanskeligere for å forstå eller bry deg om andres perspektiver.