Anatomy

Følelser

Få bedre klarhet i hva du føler slik at du bedre kan forstå, formidle og prosessere egne følelser.

Copy to your organization

👎 Ubehagelige følelser 12

Fear is caution over a real and present danger. Folk beskriver det å være redde både ovenfor ting som er farlig og ting som er skummelt.

Stress er hvordan vi reagerer når vi føler oss under press eller truet. Det skjer vanligvis når vi er i en situasjon som vi ikke føler vi kan håndtere eller kontrollere.

Dårlig samvittighet er engstelsen for å påføre andre ubehagelige følelser som et resultat av egen adferd.

Mennesketyper som oftere kjenner på dårlig samvittighet:

  • People pleasere, fordi de holder seg selv ansvarlige for hva andre føler.
  • Tidsoptimister, fordi de ofte ikke rekker alt de har forespeilet andre.
  • Ja-mennesker, fordi de ofte ikke rekker alt de har forespeilet andre.
  • Prokrastinerere, fordi de sliter med å levere fra seg ting i tide.
  • Disorganiserte, fordi de ikke har velfungerende systemer som hjelper de å forsikre at de møter andres forventninger til en.

En tristhetsfølelse som har har fermentert til sinne fordi den ikke har blitt prosessert/diskutert/adressert.

The feeling of being upset or annoyed as a result of being unable to change or achieve something.

Følelsen av tristhet eller ubehag knyttet til at utfallet ikke ble slik man hadde håpet/forventet/sett for seg/ønsket seg.

Self-pity is an emotion in which one feels self-centered sorrow and pity toward the self in regards to one's own internal and external experiences of suffering. Self-pity has also been defined as an emotion "directed towards others with the goal of attracting attention, empathy, or help".

"Self-pity is the opposite of self-esteem. It arises because you feel no one will lift you out of your difficulties." - Deepak Chopra