Anatomy

✋ Støttehindre

Få klarhet i hva som hindrer noen i dele og oppsøke støtte til problemene de opplever.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

😰 Motivasjon for å ta tak i noe 9

Ting som må være på plass for at man skal ta tak i noe.

Knytte personlig ubehag (fysisk eller mentalt) til konsekvensene av problemet.

Være bevisst på at den problematiske situasjonen utgjør et Problem med stor P.

En grunnleggende forståelse for hva problemet er og hva som bidrar til å forårsake det.

Villighet til å innrømme ovenfor en selv at man har et problem.

Oppfatningen av at det er ens egen jobb å løse problemet.

Opplevelsen av at problemet har tilstrekkelig prioritet sammenlignet med andre problemer og prioriteringer.

Tilstrekkelig motivasjon, kapasitet og overskudd til å adressere problemet.

Råd til å adressere problemet.

Mentalt klar til å forplikte seg til å løse problemet.

✋ Hinder for å oppsøke støtte 18

Ting som hindrer en i å oppsøke støtte fra andre.

Manglende vilje eller mot til å avsløre at man har et problem.

Manglende tillit til eller tro på at det er trygt å åpne seg opp om problemet ovenfor noen.

Oppfatningen av at man er tilstrekkelig kapabel til å løse egne problemer.

Ønsket om å finne nye og kreative måter å løse egne problemer.

Høye tanker om en selv og egen evne til å løse problemer på egen hånd.

Et ønske om å gjøre ting på ens egen måte, med fokus på ens egne behov, meninger eller interesser.

Knytting av identiteten sin til det å løse egne problemer på egen hånd.

For stolt til å oppsøke hjelp fra andre.

Dårlige opplevelser ved forsøk på å oppsøke hjelp til lignende problemer tidligere.

Fortsette å investere tid, ressurser og innsats i noe til tross for at det ikke skaper ønsket gevinst.

Urealistisk tro på egen overlegenhet eller ufeilbarlighet som kan resultere i å ignorere råd eller advarsler fra andre på grunn av overdreven selvtillit.

Et bevisst og aktivt valg om å forbli ignorant innenfor et tema.

Engstelse for å forme nye meninger og ting å tro på.

Forsøk på å unngå å mentalt eksponere seg for egen manglende mestring eller suksess.

Folk som er redd for å finne ut mer om problemet de opplever.

FOFO (Fear Of Finding Out) brukes innen medisinsk psykologi for å forklare barrierene som hindrer noen fra å oppsøke en diagnose av en mistenkt sykdom.

Frykt for å være til bry for andre.

En lært erfaring av at det er håpløst eller lite sannsynlig å få løst problemet.

Overbevisning av en selv om at situasjonen er god nok/problemet ikke er problematisk nok.