Anatomy

🏗️ Oppdragsklarhet

Få klarhet i hva som forventes fra en oppdragsleveranse. Unngå misforståelser, skjulte oppdragsforventninger og miskommunikasjon mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

Copy to your organization

🤞 Intensjon 4

Hva er oppdraget ment å løse?

Hvilke utfordringer er oppdraget designet for å løse? Hva er dagens situasjon og hva er konsekvensen av denne?

Hvem har en interesse i disse utfordringene og hvorfor? Hvordan påvirker utfordringene dem?

Hva er formålet med oppdraget? Hvilken gevinst er det ment å skape? Hvilke mål er det ment å bidra til?

Hvorden ser en ideell verden ut som dersom oppdraget lykkes?

📈 Evaluering 3

Hvordan vet vi at oppdraget beveger seg i riktig retning?

Hva skal vi følge med på og rapportere på underveis for å forsikre at oppdraget beveger seg i riktig retning?

Hvilke nøkkelindikatorer eller velfungeringsperspektiver forventes oppdraget å påvirke positivt og hvordan kan vi følge med på prestasjonsutviklingen?

Hva vil vi måle oppdragets endelige suksess på?

🤲 Leveranse 3

Hva skal vi levere på?

Hva er forventet at inngår i leveransen? Hva er "need to have" og hva er "nice to have"?

Hva er oppdragsbudsjettet? Hvor mye er avsatt til uforutsette kostnader?

Hvilke deler av oppdraget forventes å være ferdige når? Hva er konsekvensene dersom det ikke er det?

☝️ Rammebetingelser 3

Hva trenger vi å forholde oss til?

I hvilke deler skal leveransen brytes ned, pakketeres og leveres?

Hvilke deliverables forventes levert til hvilke tidspunkt?

Hvilke verktøy eller teknologier forventes nyttegjort som en del av oppdraget? Hvordan er de forventet nyttegjort?

⚠️ Hindre 3

Hvilke utfordringer kan vi støte på?

Hvor nøye er oppdraget kartlagt og definert? I hvilken grad forventer vi at det vil komme til arbeid vi ikke er kjent med i dag? I hvilken grad forventer vi at omfanget av oppdraget vil kunne vokse?

Hva frykter vi at kan gå galt? Hva må i være ekstra oppmerksomme på eller varsomme med?

Hvilke utfordringer tror vi at vi kan støte på et forsøk på å overholde oppdragsforventningene?

💬 Kommunikasjon 3

Hvordan skal vi utveksle informasjon om oppdraget?

Hvor mye tilgjengelighet forventes av oppdragsgiver og andre interessenter i oppdraget? Når og hvordan forventes man å bidra?

Hvem skal holdes orientert om status på oppdraget og hvordan forventes statusinformasjonen formidlet?

Hvordan skal endringer i oppdraget formidles, registreres og rapporteres?