Anatomy

🏃 Fremgangsmåte

Kartlegge hvordan noen går frem for å ta tak i en utfordring, løse et oppdrag, praktisere en rolle, ivareta et ansvar eller skape en gevinst.

Copy to your organization

🤔 Tilnærming

Hva ligger til grunn og informerer måten du tilnærmer deg jobben på? Eksempelvis strategi, taktikk, tankeskole, etc.

📋 Utførelse

Hvordan går du frem for å få jobben gjort? Eksempelvis metode, prosess, prosedyre, sjekkliste, etc.

🧰 Verktøykasse

Hva bruker du til å strukturere utførelsen, sikre kvaliteten og uniformere sluttresultatet? Eksempelvis maler, verktøy, kanvas, rammeverk, metodikk, programvare, etc.

🧑‍💻 Systemer

Hvilke systemer bruker du til å organisere, prioritere, bli samsnakket, kommunisere og skape gjennomsiktighet i framdrift? Eksempelvis skjema, programvare, kanvas, logger, Excel-ark, dokumenter, etc.

🤲 Støttespillere

Hva slags personer eller ressurser støtter du deg til for å lykkes? Eksempelvis partner, venner, kolleger, ledere, styremedlemmer, mentorer, rådgivere, konsulenter, psykologer, coacher, Google, ChatGPT, etc.

📈 Evaluering

Hva måler du deg selv på for å vurdere om du beveger deg i riktig retning? Hva ser progresjon ut som? Eksempelvis resultater, måloppnåelse, nøkkelindikatorer, perspektiver, mestring, holdninger, adferd, etc.