Anatomy

🤝 Person-organisasjon match

Identifisere faktorene som påvirker folks ønske, investeringsvilje og evne til å få utbytte av å jobbe med oss. Unngå å kaste bort tid på folk vi ikke resonnerer med eller forsøke å overbevise folk som tenker, prioriterer og handler for ulikt fra oss.
Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

😅 Investeringsvilje 3

Hva er de villige til å investere i?

Hva er de villige til å bruke tid, energi, penger og tankekraft på?

Hva motiverer denne investeringen?

Hva er de villige til å eksponere, være åpne om, bli utfordret på og vurdere endring av?

🏔 Driv 4

Hva driver de fremover?

Hvordan ønsker de å bidra til verden?

Hva elsker de å drive med?

Hva er de opptatt av? Hva bidrar til å opprettholde motivasjonen deres?

Hva måler de seg selv på?

📋 Praksis 3

Hva gjør de?

Hva anser de som deres ansvar?

Hva har de gjort, gjør eller vurderer å gjøre som signaliserer at de er åpne for det vi driver med?

Hva bruker de tid på med jevne mellomrom?

🏃🏾 Adferd 2

Hvordan går de frem?

Hvordan tilnærmer de seg omgivelsene? (eks. innen læring, problemløsning, beslutningstagning, relasjoner, etc)

Hva gjør de dersom de ikke tenker deg om (hva er deres modus operandi)?

🧠 Tenkning 7

Hvordan tenker de?

Hvem/hva leser og lytter de til?

Hva har de gått på skole for å fordype seg i/lære mer om?

Hva har de tenkt på og reflektert over?

Hva mener de er riktig og viktig?

Hva er de mottagelige og tilbøyelige for?

Hvordan tenker de?

Hvilke aspekter ved tilværelsen har de overbevist seg selv om at bare må være sånn?

🧘‍♀️ Selvopplevelse 4

Hvordan forstår og oppfatter de seg selv?

Hvordan ser de på seg selv og sin rolle?

Hvordan ønsker de å fremstå/bli oppfattet?

Hva mener de at de kan? Hva knytter de mestring til?

Hva slags støtte opplever de at de trenger eller har utbytte av?

🥸 Person 3

Hva kjennetegner de som person?

Hvilke karaktertrekk skiller de fra andre?

Hva henger de identiteten sin på? Hva er viktig for dem for at de skal føle at de er tro mot seg selv?

Hva trenger de for å ha det bra og opprettholde god fungering over tid?

📍 Kontekst 3

Hvor befinner de seg nå?

Hvilken situasjon befinner de seg i?

Hvilke omstendigheter påvirkes de av?

Hva kjennetegner kulturen?