Anatomy

🥊 Konkurranselandskapet

Få oversikt over hvem og hva som skaper lignende verdi for lignende mennesker i lignende situasjoner som vi bidrar til. Bedre forstå hvem og hva som slåss om den samme oppmerksomheten, tiden og pengene som oss, og hvem vi fint kan leve side om side med.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

⛰️ Visjon 3

Konkurranse fra et perspektiv av hvilken forskjell man vil utgjøre.

Aktører som søker å bidra til de samme samfunnsproblemene som oss.

Aktører som søker å bidra på samme måte som oss.

Aktører som beskriver seg selv på en måte som harmonerer med det vi ønsker eller forsøker å være.

💎 Verdiskapning 4

Konkurranse fra et perspektiv av hva man ønsker å bidra med.

Aktører med et løfte om å skape verdi tilsvarende verdien vi sier vi kan skape.

Aktører som gjør kundene sine i stand til å praktisere og lykkes med det samme som oss.

Aktører som produserer tilsvarende ubytte som oss.

Aktører som tar tilsvarende oppdrag som oss.

🤗 Empati 4

Konkurranse fra et perspektiv av hvem man vil hjelpe med hva.

Aktører som hjelper folk i samme situasjoner som vi hjelper folk. 

Aktører som forsøker å hjelpe til med de samme tingene vi forsøker å hjelpe til med.

Aktører som ønsker å hjelpe de samme menneskene som oss.

Andre måter som folk velger å få løst problemene/ivareta ansvarene som vi hjelper de med.

😅 Investering 4

Konkurranse fra et perspektiv av typen investering som trengs for å lykkes.

Aktører som fordrer at kunden bruker lite mye tid som oss.

Aktører som fordrer at kunden bruker lite mye penger som oss.

Aktører som fordrer at kunden bruker lite mye tankekraft eller selvransakelse som oss.

Aktører som fordrer at kunden bruker eller risikerer like mye sosial kapital som oss.

📚 Faglig 6

Konkurranse fra et perspektiv av hvem som har tilsvarende faglige muskler.

Aktører som identifiserer seg med samme bransje som vår.

Aktører som titulerer seg likt som oss.

Aktører med kompetanse sammenlignbar med vår.

Aktører med samme utdannelse som oss.

Aktører som er sterke på det vi er sterke på.

Aktører som skilter med den samme faglige forankringen som oss.

🧰 Verktøykasse 4

Konkurranse fra et perspektiv av hva man har å tilby.

Aktører som løser oppdraget på en lignende måte som oss.

Aktører som leverer på tilsvarende metodikker, rammeverk og prosesser som oss.

Aktører som leverer tjenester sammenlignbare med våre.

Aktører med produkter sammenlignbare med våre produkter.

🤝 Sameksistens 2

Konkurranse fra et perspektiv av i hvilken grad man kan leve sammen i harmoni.

Aktører som kundene allerede bruker, men hvor de allikevel ønsker/vurderer å supplere med oss.

Aktører kunder har valgt fremfor oss (og konkludert med at vi derfor ikke trengs).