Anatomy

😅 Investeringsvilje

ForstÄ hva mÄlgruppen er motivert til Ä investere tid, energi og penger i for Ä ivareta en jobb, et ansvar eller en rolle. UnngÄ Ä oppsÞke og bruke tid pÄ folk som ikke er interessert, motivert eller kapable til Ä investere i det vi hjelper de Ä ivareta bedre.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

đŸ€© Indre motivasjon 5

Indre motivasjonsforhold som pÄvirker investeringsviljen.

Hva opplever du iboende viktig for deg personlig Ă„ investere i?

Hva opplever du viktig for deg Ä investere i for at du skal nÄ dine mÄl og unngÄ Ä mislykkes?

Hva opplever du er viktig Ä investere i for at du skal oppnÄ det du forstÄr som suksess?

Hva investerer du deg i fordi du er opptatt av Ä mÄle deg selv pÄ det og evaluere hvor god effekt du fÄr?

Hva investerer du mer i enn andre pga hva slags person og karaktertrekk du har?

🏆 Ytre motivasjon 4

Ytre motivasjonsforhold som pÄvirker investeringsviljen.

Hva investerer du i fordi du anser det for Ă„ vĂŠre ditt ansvar Ă„ sĂžrge for at det ivaretas godt?

Hva investerer du i fordi du belĂžnnes hvis det ivaretas godt eller straffes hvis det ikke gjĂžr det?

Hva investerer du i fordi du opplever deg kulturelt eller formelt pĂ„lagt Ă„ ivareta det?

Hva inveserer du i fordi andre mÄler deg pÄ innatsen og hvor god effekt du skaper?

đŸ˜© Problemopplevelse 4

Hvordan problemer pÄvirker investeringsviljen.

Hva investerer du i fordi du konsekvensene av manglende investering er tydelige og hyppige?

Hvem investerer du i fordi du har en bevissthet og intellektuell forstÄelse av problemene som kan oppstÄ dersom man ikke investerer i det?

Hva investerer du i fordi du blir direkte og personlig pÄvirket av problemene som forÄrsakes av manglende investering?

Hva investerer du i fordi du opplever problemene som mer smertefulle og presserende som et resultat av din psykologiske profil?

đŸ„Š Konsekvenser 4

Hvordan ubehageligheter pÄvirker investeringsviljen.

Hva investerer du i fordi du har observert eller har fÞrstehÄnds erfaringer med konsekvensen av Ä ikke investere i det?

Hva investerer du i fordi du nylig har blitt utsatt for hendelser hvor mangelfull investering og ivaretagelse har gjort et problem mer synlig og tydelig?

Hva investerer du i fordi dy vil bli straffet dersom du ikke investerer nok i det (eller effekten ikke er god nok)?

Hva investerer du i fordi folk har klagd til deg pÄ at det ikke ivaretas godt nok?

💎 Ressurser 3

Hva folk allerede disponerer som gjĂžr investeringen enklere.

Hva holder du av tid til Ä investere i pÄ jevnlig basis?

Hva har du avsatt en sum penger til Ă„ forsikre at blir ivaretatt?

Hva investerer du i fordi folk du stoler pÄ har gitt uttrykk for at det er riktig og viktig for deg Ä investere i det nÄ?

đŸ„ș Savn 5

Hva folk savner som pÄvirker investeringsviljen.

Hva investerer du i fordi du har innsett at mÄten du gjÞr det pÄ (metodikk, prosess, system) er suboptimal?

Hva investerer du i Ä skape bedre gjennomsiktighet i om noe har blitt ivaretatt, av hvem, nÄr og hvordan?

Hva investerer du i fordi du har slitt med Ä fÄ god effekt ut av tiden og pengene du bruker pÄ det?

Hva investerer du mer i fordi det er uklart for deg hvor god avkastningen du fÄr pÄ investeringen i dag?

Hva investerer du i fordi du har innsett at du trenger bedre kompetanse, systemer eller metoder for Ă„ lĂžse oppdraget effektivt?