Anatomy

🎧 Fokusmodus

Hvordan unngår vi å bli sittende fast i hamsterhjulet, eller miste overblikk over det store bildet?

Konseptet fokusmoduser hjelper deg å bytte fokus mellom ledelse og utvikling av deg selv, folk og organisasjonen, slik at du kan konsentrere deg om de riktige tingene til riktig tid.

Dette hjelper deg med å unngå å bli overveldet, eller miste oversikten over viktige mål og prioriteringer.

Bruk anatomien til å kartlegge, for hvert modus

  • Forståelse: Hvordan forstår du moduset og formålet med det?
  • Tid: Hvor mye tid bruker du i moduset i løpet av en uke?
  • Holdning: Hva tenker og føler du om moduset?
  • Tilnærming: Hvordan går du frem når du skal bruke tid i moduset?
  • Suksesskriterier: Hva måler du deg selv på på innenfor moduset?
  • Prosesser:  Hvilke prosesser bruker du for å skape fremdrift og positiv effekt innenfor moduset?
  • Systemer: Hvilke systemer bruker for å holde styr på prioriteringer, aktivitet og fremdrift innenfor moduset?
Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🔨 Utførelse

Tid, holdning, tilnærming, suksesskriterier, prosesser og systemer brukt på å jobbe med dine oppdrag og utfordringer.

🌱 Selvutvikling

Tid, tilnærming, suksesskriterier, prosesser og systemer brukt på å identifisere og utvikle ditt potensiale.

👩‍💻 Innsiktsutvikling

Tid, tilnærming, suksesskriterier, prosesser og systemer brukt på å tydeliggjøre hva som er sant, forventet og smart innen forventninger, fokus og fremgangsmåte.

💙 Talentutviklling

Tid, tilnærming, suksesskriterier, prosesser og systemer brukt på å gjøre andre i stand til å bevege seg raskere og gjøre en best mulig jobb.