Anatomy

Vekstvurderinger

Bør vi vokse? Hva er riktig størrelse på selskapet? Finnes det et optimalt antall folk?

Denne anatomien inneholder de forskjellige perspektivene en leder/gründer ofte hensyntar i vurderingen av om man er tjent med skalere opp selskapet eller ikke.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Scaling an organization

Components included in this anatomy:

Expand all

Selskapseffekt 3

Faktorer som påvirker hvor god effekt som skapes for og i selskapet.

Størrelsen er riktig når vi har nok folk til å ta unna oppdragene vi blir forespurt, men ikke så mange at vi betaler for folk som vi ikke kan sette til betalt arbeid.

Størrelsen er riktig når vi får skapt verdien vi ønsker å skape og realisert prosjektene vi ønsker å bidra til.

Størrelsen er riktig når jeg som leder lenger må forsøke å rekke over alt og spre meg selv tynt over for mange roller og ansvar (på bekostning av mer strategiske og effektfulle lederansvar).

Selskapsdrift 3

Faktorer som påvirker hvor mye som kreves for å drive selskapet godt og forsvarlig.

Størrelsen er riktig når vi har nok folk til å samlet sett ivareta alle ansvarene som må ivaretas for å drive forsvarlig (oppimot vårt ambisjonsnivå).

Størrelsen er riktig når driftskostnadene er overkommmelige selv ved midlertidig tørke i oppdragsmengden.

Størrelsen er riktig når den daglige driften i liten grad påvirkes av at enkeltpersoner er syke eller slutter.

Ansatttrivsel 3

Faktorer som påvirker om de ansatte trives på og med jobben.

Størrelsen er riktig når arbeidsbelastningen er jevn og god på alle ansatte, og ingen har for mye eller lite å gjøre.

Størrelsen er riktig når det sosiale miljøet er godt nok til at folk kan finne gode kolleger, tilhørighet og ønsket sosial aktivitet i tilknytning til jobben.

Størrelsen er riktig når det folk føler at de er omgitt av flinke folk de kan lære av og bryne seg på for å utvikle seg i fag og roller.

Gründertrivsel 5

Faktorer som påvirker om gründeren trives på og med jobben.

Størrelsen er riktig når selskapet ikke er avhengig av meg og min tilstedeværelse for å levere verdi, opprettholde kvalitet og overholde tidsfrister.

Størrelsen er riktig når jeg kommer og går fra jobb med lave skuldre og opplevelse av kontroll. Når jeg ikke er presset på tid, eller presset generelt, og har en opplevelse av indre ro.

Størrelsen er riktig når jeg ikke må ofre min egen mentale helse, energi, humør eller familietid til fordel for bedriftens prioriteringer og utfordringer.

Størrelsen er riktig når jeg som leder føler på mestring og motivasjon knyttet til de rollene og ansvarene som naturlig tilfaller meg, og jeg kan bidra slik jeg ønsker til spennende og morsomme prosjekter.

Størrelsen er riktig når jeg, gjennom lønn og/eller utbytte, kan ta ut nok penger av selskapet til at jeg kan opprettholde livsstilen jeg ønsker meg.