Anatomy

🤔 Beslutningshensyn

Få oversikt over hva jeg bør hensynta og legge til grunn for en beslutning. Bli mer bevisst hvordan jeg bør vektlegge de forskjellige hensynene i forhold til hverandre.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🌟 Nordstjerner

Nordstjerner som bør tas med i betraktningen. Eksempelvis verdier, prinsipper, formål, misjon, visjon, etc.

🏔 Strategi

Strategiske hensyn som bør tas med i betraktningen. Eksempelvis suksesskriterier, milepæler, mål, etc.

🧠 Rasjonelt

Rasjonelle hensyn som bør tas med i betraktningen. Eksempelvis risiko, data, etc.

🤩 Sosialt

Sosiale hensyn som bør tas med i betraktningen. Eksempelvis interessenter, interesser, optikk, etc.

🥺 Emosjonelt

Følelsesmessige hensyn som bør tas med i betraktningen. Eksempelvis historie, tilknytning, etc.

🛠 Praktisk

Praktiske hensyn som bør tas med i betraktningen. Eksempelvis innsatsbehov, tilgjengelig kapasitet, gjennomførbarhet, konkurrerende initiativ, etc.

💸 Økonomisk

Økonomiske hensyn som bør tas med i betraktningen. Eksempelvis inntekter/kostnader, likviditet, gjeldsbelastning, økonomisk risiko etc.