Mindset
Category

Positivitet

Se lysere på livet.

Skillsets

Tålmodighet

Ledelse Motstandsdyktighet Positivitet Endringstoleranse Oppføre seg Godhet

Ha en positiv innstilling

Mental helse Mindset Livsmestring Lykke Motstandsdyktighet Selvhåndtering Positivitet Mental robusthet Selvregulering

Feire/anerkjenne

Leve livet Motivasjon Anerkjennelse og validering Takknemlighet Positivitet Lykke Selvfølelse Stemning Feiring

Humørbevissthet

Bevissthet Mental helse Motstandsdyktighet Selvhåndtering Selvregulering Følelser Negativ tenkning Positivitet

Growth mindset (vekstmentalitet)

Mindset Selvutvikling Ledelse Jobb/studier Foundational skills Læring Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap

Være optimistisk

Prestere Motstandsdyktighet Lykke Endringstoleranse Positivitet

Warrior mindset

Mindset Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap