Tenkning
Category

Intelligens

Evnen til å anskaffe og påføre kunnskap og ferdigheter til å forstå og tilpasse seg omgivelsene.

"Intelligence is what you use to solve your problems."

Skillsets

Emotional intelligence

Følelser Foundational skills Intelligens