Forholde seg til folk
Category

Tillit

Få ting gjort raskere og med mindre friksjon. Økt handlingfrihet.

“Det er tre ting som er nødvendig for å styre en stat: våpen, mat og tillit. Dersom en hersker er i ferd med å miste noen av disse, bør han først gi opp våpnene og maten. Tilliten bør han vokte til siste slutt, for uten tillit bryter alt sammen”. - Confusius

Skillsets

Være åpen og sårbar

Relasjonsutvikling Tillit Selvutvikling

Være pålitelig

Forholde seg til folk Tillit

Være konsekvent

Oppdragelse Tillit

Unngå å utsette ting (prokrastinering)

Fokusere Ledelse Arbeid Livskontroll Prestere Selvkontroll Handlekraft Tillit

Tidsstyring

Livsmestring Finne tid Fokusere Ledelse Organisere Tillit Grensesetting

Organisere seg selv

Arbeid Organisere Livskontroll Finne tid Fokusere Foundational skills Ledelse Prestere Holde orden Tillit

Handle tilsiktet/intensjonelt

Ledelse Bevissthet Finne tid Tillit Fokusere

Vise tillit

Motivasjon Forholde seg til folk Tillit

Maintain consistency

Prestere Adferdsendring Tillit

Bygge tillit

Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Ledelse Skape muligheter Tillit Adferdsendring

Utvise god dømmekraft

Ledelse Arbeid Beslutningstagning Tillit

Samkjøre mennesker

Soft skills Forholde seg til folk Kommunikasjon Samkjøring Ledelse Parforhold Tillit

Prosessbevissthet

Bevissthet Problemløsning Tillit