Category

Lederempati

Lederempati er empati med lederens situasjon, ansvar og utfordringene hun støter på i sitt daglige virke.

Solutions

Lederensomhet Support and accountability Lederempati