Category

Teamhelse

Teamhelse beskriver et teams evne til å prestere på høyt nivå over tid. Et team som jobber systematisk med teamhelse jobber med å gjøre teamet mindre dysfunksjonelt og mer velfungerende slik at teamet blir en mer attraktiv arbeidsplass med folk som utvikler seg og får utrettet mer.

Les mer om teamhelse

Checklists

Coaching Lederstøtte Teamhelse Organisasjonshelse Organisasjonsutvikling

Surveys

Ansattopplevelse Teamhelse Lederstøtte