Leve livet
Category

Livsopplevelse

Skape en positiv opplevelse av livet (redusere en negativ opplevelse av livet). Identifisere hvor skoen trykker i forhold til dårligere livsopplevelse.