Markedskommunikasjon
Category

Posisjonering

Plassering av oss selv i hodet på målgruppen relativt i forhold til andre aktører og alternativer.

Skillsets

Market insight

Posisjonering Markedsvalidering Markedsundersøkelse Målgruppeadferd Insight management