Individ
Category

Menneskelige behov

Menneskelige behov er ulike aspekter av vår psykologiske og sosiale trivsel som er viktige for å oppnå tilfredshet og velvære i livet. Disse behovene er ofte gjensidig avhengige av hverandre og kan samvirke for å skape en balanse i ens liv. 

Health checks

Menneskelige behov Livsutvikling Livsutnyttelse Selvbestemmelse