Markedsklarhet
Category

Markedskommunikasjon

Hvordan vi bryter ned og kommuniserer med markedet.

Sub categories of this category:

Expand all

Messaging 1

Artikulering av verdien vi skaper.

Formidle den unike fordelen eller nytteverdien som en produkt- eller tjenestetilbyder lover å levere til sine kunder. 

Posisjonering

Plassering av oss selv i hodet på målgruppen relativt i forhold til andre aktører og alternativer.

Problemseleksjon

Velge ut et problem å fokusere kommunikasjonen rundt.

Segmentering

Bryte opp et marked i mindre, mer angripelige deler. Velge en del av markedet som bryr seg om og er villige til å betale for verdien vi ønsker å skape og måten vi ønsker å bidra.