Markedstilnærming
Category

Markedsundersøkelse

Samle analysere og tolke informasjon om markedet, dets forbrukere og konkurrenter.

Skillsets

Market insight

Posisjonering Markedsvalidering Markedsundersøkelse Målgruppeadferd Insight management

Health checks

Organizational behaviour Framework Coaching Markedsundersøkelse Leadership mental models