Markedskommunikasjon
Category

Segmentering

Bryte opp et marked i mindre, mer angripelige deler. Velge en del av markedet som bryr seg om og er villige til å betale for verdien vi ønsker å skape og måten vi ønsker å bidra.