Selvklarhet
Category

Selvforståelse

Forståelsen for hvordan en selv fungerer, opererer og passer inn.

Sub categories of this category:

Expand all

Selvkunnskap

Selvkunnskap er en persons evne til å kjenne seg selv, å oppdage styrker, kvaliteter, mangler og egne egenskaper.

What is there to know about a person?

Skillsets

Klarhet

Bevissthet Forståelse Kommunikasjon Formidling Selvforståelse Tenkning Adferdsendring Sinnsro

Individinnsikt

Selvutvikling Selvkunnskap Selvforståelse