Category

Livsinspeksjon

Livsinspeksjon innebærer å evaluere og reflektere rundt ens eget liv, hva man ønsker seg ut av det og i hvilken grad man får det man ønsker seg.

Roles

Skillsets

Bevissthet Livskvalitet Livsmestring Leve livet Livsutvikling Tidsutnyttelse Selvutvikling Filosofi Livsinspeksjon Livsnavigasjon

Health checks

Livsinspeksjon Livsopplevelse