Selvbehandling
Category

Selvtillatelse

Selvtillatelse innebærer å gi deg selv tillatelse til å være den du er, uten å føle skam eller skyld.

Selvtillatelse refererer til en indre godkjenning eller aksept av ens egne tanker, følelser, handlinger eller valg. Det handler om å tillate deg selv å være autentisk, å følge dine egne ønsker og behov uten å bekymre deg for andres dom eller forventninger.

Selvtillatelse kan spille en viktig rolle i personlig vekst, selvfølelse og velvære. Mange mennesker opplever at de hemmes av frykt for å ikke være bra nok eller av bekymring for andres meninger. Å praktisere selvtillatelse handler om å frigjøre seg fra disse begrensningene og å tillate seg selv å leve et liv i tråd med ens sanne verdier og ønsker.

Dette begrepet kan omfatte alt fra å tillate deg selv å ta pauser når du trenger det, å si nei til noe som ikke føles riktig, å forfølge dine lidenskaper og interesser, og å stole på din egen dømmekraft. Det handler i bunn og grunn om å gi deg selv tillatelse til å være den ultimate beslutningstakeren i og utøveren av ditt eget liv.