Markedstilnærming
Category

Markedsutvidelse

Identifisere og utvikle nye markeder for eksisterende produkter eller tjenester.