Markedstilnærming
Category

Markedsdiversifisering

Tilby eksisterende eller nye produkter i nye markeder eller segmenter.