Kommunikasjon
Category

Samhandling

Kommunikasjon som fokuserer på motparten som en medspiller og har som formål å samhandle.