Kommunikasjon
Category

Adversarial kommunikasjon

Kommunikasjon som fokuserer på motparten som en motspiller og har som formål å overvinne.

Sub categories of this category:

Expand all

Angi

Videreformidle ufordelaktig informasjon om en annen part.

Drittslenging

Se lite hyggelige ting til andre.

Etterape

Gjenta hva andre har sagt med det formål å gjøre narr eller såre.

Krangel

Kommunikasjon rundt en uenighet med det formål å fremme eget perspektiv.