Adversarial kommunikasjon
Category

Angi

Videreformidle ufordelaktig informasjon om en annen part.