Adversarial kommunikasjon
Category

Etterape

Gjenta hva andre har sagt med det formål å gjøre narr eller såre.