Category

Markedsklarhet

Ha en klar forståelse av hvordan vi skal posisjonere og selge våre produkter eller tjenester effektivt i markedet. Se markedet og vår plass i det klart. Ha tydelig for oss hvorfor, når og hvordan vi forholder oss til markedet.

Markedsinnsikt 5

Innsikt i hvordan markedet fungerer og opererer.

Innsikt i hva markedet benytter seg av i stedet for oss.

Forstår hvorfor, når og hvordan folk kjøper.

Forstå en målgruppe og hva de tenker, mestrer, gjør og prioriterer.

Forstå hva målgruppen gjør og hvordan de går frem.

Forstå hva en målgruppe forstår og mestrer fra deres egne og ekspertenes perspektiv.

Forstå hva en målgruppe er opptatt av, forsøker å få til, og bruker tid, energi og penger på.

Forstå hvordan målgruppen tenker, føler og forholder seg til det vi hjelper folk med.

Innsikt i aktørene som opererer i markedet.

Innsikt i hva som påvirker hvordan markedet eller bransjen beveger seg over tid.

Markedskommunikasjon 4

Hvordan vi bryter ned og kommuniserer med markedet.

Artikulering av verdien vi skaper.

Formidle den unike fordelen eller nytteverdien som en produkt- eller tjenestetilbyder lover å levere til sine kunder. 

Plassering av oss selv i hodet på målgruppen relativt i forhold til andre aktører og alternativer.

Velge ut et problem å fokusere kommunikasjonen rundt.

Bryte opp et marked i mindre, mer angripelige deler. Velge en del av markedet som bryr seg om og er villige til å betale for verdien vi ønsker å skape og måten vi ønsker å bidra.

Markedstilnærming 6

Hvordan vil utforsker, tilnærmer oss og angriper markedet.

Analysere informasjon om markedsforholdene for å forstå markedets størrelse, trender, vekstpotensial, kundepreferanser, konkurranse, og andre relevante faktorer.

Tilby eksisterende eller nye produkter i nye markeder eller segmenter.

Gjøre en aktiv innsats for å rette seg mot, kommunisere med og aktivt forsøke å komme i kontakt med et segment.

Samle analysere og tolke informasjon om markedet, dets forbrukere og konkurrenter.

Identifisere og utvikle nye markeder for eksisterende produkter eller tjenester.

Teste og bekrefte at et produkt, tjeneste, eller en forretningsidé har et reelt markedspotensial ved å undersøke om det finnes en genuin etterspørsel etter det blant målgruppen.

Innhente tilbakemelding på i hvilken grad et verdiforslag resonnerer med målgruppen.

Hvordan målgruppen opplever verdien, utbyttet og impacten av våre løsninger.