Markedsvalidering
Category

Målgrupperesonans

Innhente tilbakemelding på i hvilken grad et verdiforslag resonnerer med målgruppen.