Markedsinnsikt
Category

Målgruppeinnsikt

Forstå en målgruppe og hva de tenker, mestrer, gjør og prioriterer.

Målgruppeadferd

Forstå hva målgruppen gjør og hvordan de går frem.

Målgruppemestring

Forstå hva en målgruppe forstår og mestrer fra deres egne og ekspertenes perspektiv.

Målgruppeprioriteringer

Forstå hva en målgruppe er opptatt av, forsøker å få til, og bruker tid, energi og penger på.

Målgruppepsykologi

Forstå hvordan målgruppen tenker, føler og forholder seg til det vi hjelper folk med.