Category

Entreprenørskapspsykologi

Entreprenørskapspsykologi er studiet av psykologiske prosesser som påvirker entreprenørers tenkning, mestring, adferd og prioriteringer i oppstart og drift av bedrifter. Det inkluderer utforskning av emosjonelle og kognitive belastninger og barrierer  som kan negativt påvirke den mentale helsen og hindre entreprenører fra å utføre essensielle forretningsaktiviteter.