Utvikling
Category

Læring

Forstå/mestre noe bedre.

Skillsets

Læring Ta imot hjelp Støtte

Læring Prestere

Innovere Relasjonsutvikling Selvutvikling Læring Lykke Forståelse

Kommunikasjon Relasjonsutvikling Problemløsning Tenkning Kreativitet Innovere Adferdsendring Læring Problemidentifisering Foundational skills Ledelse Forståelse

Læring Ledelse Forholde seg til folk Relasjonsutvikling Oppføre seg Godhet

Forholde seg til folk Soft skills Kommunikasjon Samkjøring Læring Ledelse Foundational skills Problemløsning Ta vare på andre Forståelse Omsorg Godhet

Læring Selvutvikling Tro på seg selv Kreativitet Innovere Usikkerhet Prestere Selvrealisering Suksess

Mindset Problemløsning Læring

Læring Selvutvikling

Mindset Selvutvikling Ledelse Jobb/studier Foundational skills Læring Tro på seg selv Prestere Positivitet Self-accountability Forelderskap

Soft skills Tenkning Beslutningstagning Tro på seg selv Foundational skills Læring

Forståelse Kommunikasjon Formidling Tenkning Bevissthet Overbevise Adferdsendring Sinnsro Læring

Tenkning Bevissthet Ledelse Læring

Responsibilities