Individ
Category

Utvikling

Sub categories of this category:

Expand all

Kompetanse 1

Grunnleggende ferdigheter alle mennesker er tjent med å mestre.

Læring

Forstå/mestre noe bedre.